Rank Player Team Save %
1 P. Rinne NSH 0.91
2 C. Mason   0.873